Hva er lederutvikling?

Ledelse er et bredt fagfelt med mange navn på ulike former for lederskap, og ulike tidsperioder har forskjellige ting som er “på moten”. For oss handler lederutvikling først og fremst om personlig vekst. Personlig vekst betyr at man utvider og utfordrer egen innsikt, bevissthet og forståelse av omgivelsene, slik at man får nye perspektiver og flere valg for hvordan man vil være som leder. Forskning viser at personlig vekst gjør en i stand til å håndtere kompleksitet og endringer på en bedre og mer robust måte. Denne form for utvikling og vekst er mindre “teknisk” enn en del andre ting man også har behov for å lære seg og øve på som leder, sånn som f.eks å lede møter, delegere oppgaver, rekruttere, legge virksomhetsplaner og forhold seg til et budsjett.

Denne personlig utviklingen kalles gjerne for vertical development og utviklingpsykologer som Robert Keagen m.fl viser at vår vertikale utvikling går i stadier og at rekkefølgen og veksten gjennom de ulike stadiene er mer eller mindre lik for alle. Vi bygger vår lederutvikling på denne forståelsen, og møter ledere og lederteam der de, og så går vi veien sammen med dem.

 

Hvorfor er lederutvikling viktig?

Riktig lederskap er avgjørende for å løse mange av de utfordringene verden og organisasjoner står overfor i dag. Verden endrer seg raskt og blir stadig mer kompleks. For ledere blir det flere oppgaver som skal løses, utallige endringer som skal implementeres og mange nye ferdigheter som skal læres. Digitalisering og smidige organisasjoner er et godt eksempel på at det også trengs nye måter å lede på, og mange ledere erfarer at det som gjorde at du opprinnelig fikk lederrollen, ikke er det samme som trengs fremover. Organisasjoner må utvikle et lederskap som håndterer kompleksistet godt og som kan stå stødig gjennom kjente og ukjente endringer. Derfor er det å utvikle seg selv vertialt leder avgjørende for fremtidens lederskap. Det vil også være helt nødvendig å bygge gode lederteam, da lederoppgavene er for store til at de kan håndtere av enkeltindivider. Derfor er det å utvikle gode relasjonsegenskaper avgjørende for å få tillitsfulle og trygge team – for det er slike team som får mest ut av lederskapet sitt.

Hvordan jobber vi med lederutvikling?

Vi tror den beste lederutviklingen skjer i eget (leder)team. Vi mener at ledere får mest ut av egen lederutvikling ved å gjøre det sammen med de de jobber mest med. På den måten er man flere som lærer det samme, og man kan bruke lederutviklingsprosessen til å jobbe med de konkrete og relle tingene akkurat dette teamet har behov for. Våre lederutviklingsprosesser gjør at man blir godt kjent og bygger trygge relasjoner, og dette er et nødvendig fundament for alt man trenger å få til som leder og team. Vi har en holistisk tilnærming til mennesker og til lederutvikling, og vi tar hele mennesket i bruk når vi jobber. Det rasjonelle og intellektuelle er i vår del av verden høyt verdsatt  – og vi vet at vi har mer å gå på. Vi har fokus på at alle mennesker har både hode, hjerte og kropp/vilje, og dette ligger til grunn for all vår lederutvikling. Det betyr at vi har kreative og varierte øvelser, hvor vi bruker alle deler av oss selv og deltakerne. Vi bruker lite digitale hjelpemidler, da vi tror akkurat denne formen for utvikling gjøres best fysisk og sammen.

 

For noen ledere er det riktig å begynne med eget lederskap i en individuell utviklingsprosess. Det kan være fordi det er nytt og ukjent å jobbe med lederskapet sitt eller fordi det er ukjent å jobbe med coach (individuelt og/eller i team). For noen lederteam gjør vi begge dele paralleltr; teamsamlinger og indviduelle samtaler (for alle)  mellom samlingene. Det gir ofte stor effekt på det man får ut av prosessen. 

 

Vi er opptatt av å møte ledere og team der de er, og vi skreddersyr utviklingsløpene i dialog med kundene våre, slik at vi starter riktig sted. I skreddersømmen blir vi også enige om hvor lang prosessen skal være, og hvor ofte man møtes til samtaler/samlinger.

Våre metoder/verktøy

Vårt mål er å hjelpe ledere og lederteam å få mest mulig ut av sitt lederskap, kall det gjerne å bli mer effektive i utøvelse av lederskapet sitt.  Vi er sertifiserte teamcoacher, og jobber på en coachende måte både når vi jobber med enkeltledere og når vi jobber med team. Det betyr at vi ikke forteller ledere hva de skal gjør mer eller mindre av, men vi hjelper de til å ha riktige og viktige samtalene for å selv kunne velge hva som er riktig for dem å gjøre. Vår erfaringer er at mange ledere og team av ulike grunner ikke snakker om det som bør snakkes om. Vi bruker anerkjent verktøy og metoder som en hjelp til å få de viktige og riktige samtalene inn i lederskapet. Under finner du de viktigste metodene og verktøyene vi bruker

 

Oslo, Norway