Om kurset

Innhold

Dette kurset går over tre dager og passer både for deg som er ekstern konsulent eller deg som jobber inne HR, som endringsagent, leder eller prosjektleder. På kurset lærer du å bruke Barrettmodellen som analyseverktøy og hvordan du kan bruke den for å jobbe konkret med kulturutvikling. 

Du får opplæring i kulturanalysen til Barrett og i hvordan å bruke den i organisasjoner av ulik størrelse. Barrettmodellen gir organisasjonen et felles språk som gjør det mulig å konkretisere kultur og dermed jobbe målrettet med utvikling og endring. Kurset åpner også opp for dypere refleksjon og samtaler rundt egne verdier.  

Etter å ha gjennomført dette kurset vil du har fått en grundig forståelse av Barrettmodellen og hvordan du kan bruke den i ditt arbeid. Du vil lære deg å tolke dataene i en kulturkartlegging og vil få øvd deg på hvordan du kan bruke disse i dialog med kunder eller kolleger. Du vil også lære hvordan du selv kan sette opp og gjennomføre en kartlegging i dine prosjekter.  

På kurset vil vi bruke en rekke ulike metoder for å hjelpe deg å lære best mulig, og du vil få rikelig anledning til ¨å prøve ut og øve deg både på individuelle og gruppeverktøy.  De fleste som deltar på disse kursene opplever at det viktigste de tar med seg er all læringen som kommer erfaringsdeling med andre som er opptatt av kultur og verdier. I tillegg gir dette litt åpne læringsrommet en pause i hverdagen der man får tid til å reflektere rundt egne verdier og fremtidsdrømmer. 

Læringsmål
  • Bli kjent med og trygg på å bruke Barrettmodellen og de ulike kulturkartleggingene knyttet til den
  • Trygghet i å tolke og presentere data fra en kulturkartlegging. 
  • Bli klar for å jobbe med Barretmodellen og blir komfortable med å legge frem ulike former for data og resultater. 
  • Introduksjon til best practice i kulturutviklingsarbeid
  • Tilgang til en menge materiale du kan bruke i ditt kulturarbeid. 
  • Tilhørighet til et globalt nettverk av konsulenter, coacher og endringsagenter som bruker barrettmodellen i sitt utviklingsarbeid.

Delta på kurs?

Ta kontakt med Ingunn@viib.no om du er interessert i å delta på kurs. 

Pris: 31.500

Oslo, Norway