Bli med på Barrettskurs i Oslo 4.-6.mars 2020 eller i Kristiansand 23.-25. mars!

Hva er Barrettsmetoden? 

Barrettsmetoden er utviklet for å kartlegge hva som motiverer ansatte og hva som er kjernen i en organisasjonskultur, slik at ledere og organisasjoner kan jobbe konkret og systematisk med kulturutvikling. Modellen tar utgangspunkt i indre motivasjon ved å få frem et bilde av de verdiene som betyr noe for oss og som følgelig driver våre handlinger og adferd. Verdiene har en direkte påvirkning på våre beslutninger, bevisst eller (ofte) ubevisst. For å bygge en sunn og effektiv kultur i et team eller i en organisasjon, er bevissthet rundt underliggende verdier/drivere en forutsetning.  

Kulturutviklingsprosessen

Kartlegging av individer og organisasjoners verdier gir et godt utgangspunkt for å få frem styrker og utfordringer i dagens kultur, og gir et grunnlag for å definere ønsket kultur, samt legge en konkret plan for å komme dit. Barretts kulturutviklingsprosess er basert på dialog og involvering av ansatte, og har tett knytning til strategiske mål. Bevisstgjøring av ledere og team er en viktig del av kulturarbeidet:

  • Skritt 1: Forstå hva som motiverer teamet ditt. Ved å ha et klart bilde av hva som er viktig for de ansatte, kan du holde ansatte motiverte, engasjerte og klare til å gjøre sitt beste.
  • Skritt 2: Still en diagnose. Hvilke elementer i kulturen støtter opp under målene dine og hvilke gjør det ikke.  Barrettskartleggingen viser gapet mellom dagens kultur og ønsket kultur, og gir et bilde av både styrker og mer dysfunksjonelle/utfordrende trekk
  • Skritt 3: Finn veien fremover. Datamaterialet gir grunnlag for å definere tydelige mål for ønsket kultur og et utgangspunkt for lage en konkret plan slik at man lykkes med å bygge en sunn og effektiv kultur. 

Når kan jeg bruke Barrettsmetoden? 

Stadig flere norske foretak, både i offentlig og privat sektor, bruker Barrettsmetoden for å jobbe systematisk og konkret med kulturutvikling.  I tillegg bruker mange mindre team og organisasjoner metoden for å forstå motivasjonen og frigjøre potensialet i teamet. Metoden fungerer like godt i en oppstartsfase som en temperaturmåler underveis. Noen bruker også Barretts til å bli bevisst egne verdier og øke egen selvinnsikt. Ta gjerne denne enkle testen for å raskt finne ut hva som er viktig for deg. Testen gir deg et lite innblikk i Barrettsmodellen og en titt på hvordan dine verdier plasserer seg i modellen

Noen eksempler på hvordan Barrettsmetoden er brukt i Norge:

  • Velge nye verdier for stort konsulenthus i endring
  • Definere felles kultur i sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner
  • Forstå kulturforskjeller og bygge felles identitet ved oppkjøp og fusjoner i privat sektor
  • Løse opp i konflikter å utvikler sunnere kulturer i organisasjoner med store energilekkasjer
  • Sette nye ledere effektivt inn i kulturen i et nytt selskap. 
  • Øke takhøyde, trygghet og risikovilje i hierarkiske organisasjoner
  • Hjelpe ledere å få innsikt i egne verdier og lederatferd

Hvordan blir jeg sertifisert?  Bli med på vårt kurs 4.-6.mars i Oslo

Vårt sertifiseringskurs går over tre dager og neste kurs er i Oslo 4.-6. mars 2020.  På kurset lærer du alt du trenger for å komme i gang med å bruke metoden, i tillegg til at du får økt egen bevissthet rundt dine verdier. Du får også øvd deg på en rekke teknikker for verdibasert organisasjons- og lederutvikling. Kurset er basert på høy grad av deltakelse, øving og kollektiv visdom.

Tilbakemeldinger fra deltakere:

Jeg satt igjen med følelsen av et enormt læringsutbytte ved endt kurs. Dere er fasilitatorer i ypperste klasse, og rett og slett to likandes personer med stor evne til å overbevise og inspirere. Veldig kult at dere klarer å dra så mange ulike folk i gang med å tenke kreativt og komme ut av komfortsonene sine så raskt. Takk.
Det som var det mest verdifulle for meg, var å ta læring av de mange ulike måtene dere ledet oss gjennom stoffet på – altså selve fasiliteringen deres. Jeg ble veldig inspirert av måten dere jobbet på, og kommer til å bruke det i egne prosjekter fremover.
Synes hele kurset virkelig var inspirerende, morsomt og læringsrikt. Ingunn og IB – dere er en helt fantastisk duo sammen. Dere skaper en trygghet for deling, er noen fyrverkeri å være sammen med! Jeg synes det var spesielt bra å gjennomgå caset, samt å gjennomgå LDR for egen evaluering. Caset var veldig effektfullt for å se nytten av løsningen.

Kurset er lagd for de som ønsker å bli sertifiserte brukere av CTT, enten som leder eller rådgiver. Ved å gjennomføre kurset vil du få tilgang til alle CTT-verktøyene til Barretts og kan gjennomføre dine egne verdikartlegginger for individer og grupper.  I tillegg vil kurset vil styrke deg som coach, rådgiver, endringsagent og leder ved å gi deg løsningsforslag og metodikk for å lede kulturendringer internt i egen organisasjon eller hos kunder. Kurset passer best for deg som har noe erfaring fra ledelse, rådgivning og/eller coaching.

Etter kurset vil vi støtte deg slik at du kan sette opp, forstå og presentere resultatene fra din første verdikartlegging.

Pris 25 500 eks MVA.
Minimum antall deltakere er 8 personer.
Påmeldingsfrist – Senest 4 uker før kursstart.
For mer informasjon og påmelding, kontakt  ingunn@viib.no