Hvem er ViiB?

 

Inger Beate og Ingunn er til sammen ViiB. Vi startet ViiB  fordi vi ønsker å bidra til et mer verdidrevet samfunn gjennom å inspirere enkeltpersoner og organisasjoner til å finne frem til sine egne verdier.  

 

 

Vi tror på :

  • At vi som enkeltmennesker  kan utgjøre en positiv forskjell i verden gjennom å kjenne til og leve ut våre verdier
  • At raushet og inkludering av ulike mennesker og perspektiver legger grunnlaget for gode samfunn
  • At ledere som forstår dette får mer motiverte ansatte og leverer bedre resultater

 

ib@viib.no
976 50 647

Inger Beate Botheim har lang erfaring fra ledelse i offentlig sektor og brenner for verdibasert ledelse. Hun har hatt lederansvar i store offentlige sammenslåingsprosesser, hvor kultur, ledelse og organisasjonsutvikling har vært sentrale fokusområder. Hun er sertifisert i CTT og har erfaring fra å bruke verktøyet i kulturutvikling. Hun har jobbet mye med egen personlig utvikling for å få større personlig innsikt og bli en bedre leder, og har akkurat fullført en utdanning som coach. Inger Beate har i tillegg en Master in Business Administration (MBA), samt en bachelor i samfunnsgeografi.

 

 

 

 

ingunn@viib.no
982 64 288

Ingunn Vagstein har lang erfaring med å jobbe med organisasjonsendringer og kulturutvikling, gjerne i tilknytning til strategiprosesser. Hun trives aller best i dialog og samskaping av løsninger. Hun har over 15 års erfaring som rådgiver innenfor kultur- og lederutvikling og har jobbet med et bredt spekter av kunder både i offentlig, privat og frivillig sektor. De siste årene har Ingunn spesialisert seg på bruk av verdier som verktøy for innsikt og utvikling. Hun er sertifisert i Barretts Cultural Transformation Tools (CTT) og holder også sertifiseringskurs i modellen. Før Ingunn etablerte ViiB sammen med Inger Beate, var hun ansvarlig for implementeringen av konsulentselskapet PwCs nye verdier i Norge.  Ingunn er sosialantropolog.