Category: Ukategorisert

Elementor #1242

Elementor #1242

ORSC CertifiedElementor #1242

ORSC CertifiedElementor #1242

You might also enjoy

You might also enjoy

ViiB holder foredrag om verdibasert ledelse på Solstrand

ViiB holder foredrag om verdibasert ledelse på Solstrand

Fredag 16 mars var ViiB invitert til å holde et foredrag om verdibasert ledelse på Solstrand.                                                                                                                               

Dette var vårt første foredrag sammen som ViiB. Vi snakket på inn- og utpust for en kjempefin forsamling av HR-sjefer og CFO’er trommet sammen til nettverkssamling av et knalldyktig PwC-team. Beliggenhet i havgapet, med lukt av både sjø og vår skapte en perfekt ramme rundt oppdraget, i tillegg til nydelige musikalske innslag og engasjerte deltakere.

Vi skal ikke legge skjul på at vi var fornøyde med å få full oppmerksomhet rundt det vi er aller mest opptatt av, nemlig betydningen av verdier for å bygge gode organisasjoner og drive god ledelse.

I en tid der endringstakten er skyhøy og digitalisering, automatisering og kunstig intelligens kan få det til å virke som om det menneskelige er på vikende front er det nettopp evnen til å motivere og inspirere mennesker som gjør at et selskap skiller seg ut fra mengden. Å få til dette krever en annen form for lederskap der innsikt i hva som er viktig for ansatte, tørre å vise følelser og kunne være åpen om egne feil og mangler blir stikkordene. For å kunne være troverdig måte må ledere ha et godt grep om egne verdier og ha fokus på relasjoner. De lederne som får til  dette tiltrekker seg talenter, skaper motivasjon og engasjement hos ansatte og lojalitet hos kunder og interessenter – og det er jo ikke så dumt for business heller.

Men det er fort gjort å falle i “floskelgraven” her. Det går ikke an å “drive litt med verdier” for fordi det er trendy. Som leder må man mene det, vite hva som er egne verdier og være ekte.

 

Vi er i full gang training i verdibasert ledelse – Barretts. Neste mulighet er 24.-26 april i Oslo sentrum

Vi er i full gang training i verdibasert ledelse – Barretts. Neste mulighet er 24.-26 april i Oslo sentrum

ViiB godt i gang Barretts practitioner i Norge. Vi har når sertifisert ca 40 personer i Barretts practitioner fra ulike bedrifter og organisasjoner, og mange av har gått rett i gang med å jobbe med verdier og kulturutvikling rett etter kursene – enten i egen organisasjon , eller hos kunder.

Fra kurset i Oslo i februar.

Sitat fra noen av våre deltakere:

Jeg synes kurset var KJEMPEBRA! Etter kurset har jeg vært i to møter med to store, norske selskaper, og begge har nå fokus på organisasjonsutvikling som del av digital transformasjon, og da med særlig spørsmål om hvordan man jobber konkret med kulturen. Håper jeg kan få jobbe sammen med ViiB på kulturutviklingsprosjekter i fremtiden.
Gir en strukturert metode til å kartlegge hva som motiverer individer, team, avdelinger og organisasjoner på jobb . Et rammeverk for veldig gode diskusjoner – de tingene vi alle vet men som vi ikke snakker om

Har du lyst til å være med, så meld deg på her

Eller send en mail til Ingunn

Første Barrettskurs i Norge gjennomført med stort engasjement

Første Barrettskurs i Norge gjennomført med stort engasjement

Vi må, i all beskjedenhet, si at det første Barrettskurset i Norge ble en suksess.I tillegg til å være helt fullt, viste det seg at deltakerne utgjorde en helt fantastisk gjeng – alt fra erfarne brukere av verktøyet og til de som møtte det for første gang.

 

Og deltakerne kom fra en bredt spekter; offentlig og privat, rådgivere og ledere, frivillige organisasjoner og selvstendige rådgivere og coacher.  Det alle hadde felles var lang og bred erfaring fra arbeid med transformasjon og utvikling.  Å få lov å lede denne utrolige gjengen og bli inspirert av erfaringer, tanker og klokskap var et privilegium.  I tillegg hadde jeg fått med Tor Eneroth, arkitekten bak kurset, til å holde kurset sammen med meg – noe som var utrolig morsomt.

Da kurset var over fredag ettermiddag var jeg helt utslitt, men begynte allerede da å glede meg til neste runde (ok, kanskje det var morgenen etter :))

Tusen takk til dere alle for at dere gjorde mitt første kurs som partner hos Barretts Value Center  til en kjempeopplevelse!

Ingunn

Snapshots fra Grefsenkollen:

  

 

Har du lyst til å bli med på neste kurs – 13-16 februar eller på vårt junikurs, så send en mail til ingunn@viib.no

Barretts sertifisering i November fullbooket – ny mulighet i 13-16 februar

Barretts sertifisering i November fullbooket – ny mulighet i 13-16 februar

Det har vært kjempestor interesse for vårt første Barretts sertifiseringskurs i Norge, og kurset er nå helt fullbooket. Det er vi selvfølgelige kjempeglade for!

Om du ikke fikk plass denne gangen, så kommer det en ny mulighet i februar.  13.-16. februar gjennomfører vi et nytt kurs og sertifisering – også denne gangen i Oslo og på norsk.  Du kan melde deg på ved å klikke her eller ved å sende en mail til ingunn@viib.no.

 

Barrett’s Cultural Transformation Tool (CTT) – Practitioner

Kursbeskrivelse

 

TIDSPUNKT: 13.-16. Februar, 9.00-17.00

STED: Oslo

TRAINER: Ingunn Vagstein

SPRÅK: Norsk, med en del engelsk materiale

Målsettingen med kurset er å heve deltakernes kompetanse på verdibasert utviklingsmetode, øke bevisstheten rundt egen verdier, samt gjøre dem trygge og rustet til å lede verdibasert organisasjons- og lederutvikling. Gjennom dette kurset får du alt du trenger for å komme i gang med å bruke Barretts verdikartleggingsverktøy (CTT).

Dette firedagers kurset er bygd på bred internasjonal ekspertise fra organisasjonsutviklere, forretningsrådgiver, endringsagenter og coacher. Kurset benytter en rekke ulike metoder for å skape best mulig læring; korte foredrag, dialog, øving i par og mindre grupper og ulike former for visualisering av metodikken. Vi knytter oppgaveløsning tett opp mot eksempler fra virkeligheten, og deltakerne får sjansen til å bringe inn egne eksempler og erfaringer. En viktig verdi ved kurset er erfaringsdeling og læring gjennom dialog med andre deltakere.  

Kurset er lagd for de som ønsker å bli sertifiserte brukere av CTT som ledere eller rådgivere. Ved å gjennomføre dette kurset, vil du få tilgang til å benytte alle CTT-verktøyene til Barretts og kan gjennomføre dine egne verdikartlegginger for individer og grupper.  

I tillegg vil kurset vil styrke deg som coach, rådgiver, endringsagent og leder ved å gi deg løsningsforslag og metodikk for å lede kulturendringer internt i egen organisasjon eller hos kunder. Kurset passer best for deg som har noe erfaring fra ledelse, rådgivning eller coaching.

I etterkant av kurset, vil du få støtte fra oss til å sette opp, forstå og presentere resultatene fra din første verdikartlegging.

 

Nærmere beskrivelse av kurset

Dag 1 fokuserer på hvorfor verdier er viktig, og hva det å jobber med verdier og kultur handler om. Vi jobber med vår egen personlige bevissthet og motivasjon, og benytter oss av Barretts 7-nivås bevissthetsmodell.

Dag 2 har fokus på individuelle verdier (Individual Value Assessments – IVA) og hvordan man forstår og bruker denne til selvutvikling og coaching. Andre del av dagen vies til en praktisk gjennomgang av hvordan du får mest mulig ut av en organisasjonskartlegging (Cultural Value Assessment – CVA), og hvordan du går fra kartlegging til handling med en gruppe/team.

Dag 3 handler om hvordan man kan jobbe med organisasjonskultur i organisasjoner. Vi har også fokus på verdibasert lederutvikling med utgangspunkt i Barretts modell for syv nivåer av ledelsesbevissthet. Du bruker din egen 360-grades lederutviklingsrapport (Leadership Development Report (LDR) som utgangspunkt for å få bedre innsikt i egen lederadferd og for å øve på å gi tilbakemeldinger til andre. Dagen tar også for seg hvordan man kan utforme lederworkshops.

Dag 4 er viet til veien videre og handling. Her har vi fokus på bevisstgjøring rundt visjon og misjon, og hvordan dette henger sammen med verdier. Til slutt samler vi alt til en praktisk plan for å få til kulturutvikling.

Alt kursmaterialet og alle lysbilder vil bli delt med deg. Du får også med deg en gratis kartlegging for å hjelpe deg i gang med ditt arbeid.  

 

Kursholder:

Ingunn Vagstein har erfaring fra å bruke CTT-verktøyet i en rekke organisasjoner i både offentlig og privat sektor. Hun har bl.a. benyttet verktøyet til sammenlikning av kultur i ulike offentlige enheter, til å bidra til fusjoner og oppbygging av nye organisasjoner, til håndtering av kulturutfordringer i organisasjoner i krise og til å utvikle enkeltledere og lederteam. Ingunn har solid erfaring fra å rådgi både ledere og ansatte i endringsprosesser, og fra å drive workshops og prosesser både i små og store grupper. Hun har også bred erfaring fra coache og utvikle ledere i omstillingsprosesser. Ingunn er utdannet sosialantropolog.

 

Prisen på kurset er 22 500 NOK (eks MVA) . I denne avgiften inngår:

 • Fire fulle kursdager – beskrevet over
 • Kursbok: ”The Values-Driven Organization” av Richard Barrett
 • Gjennomføring og analyse av dine personlige verdier (IVA) koblet til din organisasjons verdier.
 • Gjennomføring og analyse av en Leadership Development Report -360°-feedback på din lederstil.
 • Lunsj alle dager
 • En gratis måling som du kan bruke i etterkant til en valgfri kunde. Du kan velge mellom:
  • 1 Individual Values ​​Assessment, IVA
  • 1 Small Group ​​Assessment, SGA
  • 1 Leadership Development Report, LDR
 • Alt materiale og øvelser fra kurset som du står fritt til å bruke i dine prosjekter

 

For spørsmål eller påmelding, kontakt ingunn@viib.no

 

World Values Day

World Values Day

Hva er viktig for deg?

 

For andre gang arrangeres World Values Day 19 oktober 2017. Dagen er en anledning til å reflektere over det som er viktig for oss, som privatpersoner og som ledere eller ansatte.

 

I høstens valgkamp ble det tydelig at “verdier” er et ord som gis ulik mening avhengig av politisk ståsted. Debatten fikk også et nasjonalistisk preg som gjorde at det universelt menneskelige knyttet til verdier kom i bakgrunnen. Og det er synd. For verdier dreier seg om noe allmennmenneskelig.

Richard Barrett, grunnleggeren av Barrett Values Center, har brukt verdier som verktøy for å bygge verdibaserte organisasjonskulturer i flere tiår, og definerer verdier som “ the energetic drivers of our aspirations and intentions”,  altså det som gir oss energi og motivasjon til å følge våre drømmer og ambisjoner. Verdier gjør at vi kommer i kontakt med det som virkelig driver oss som menneske. Og når du har den kontakten følger energien med – nesten som en naturlov.  

I år er det organisasjoner og grupper som står i fokus på World Values Day. Vi i ViiB tror at veien til endring og transformasjon går gjennom enkeltmennesker, og hvis man ønsker å bygge en verdibasert organisasjonskultur så er det der arbeidet må starte.

“Focus on the needs of your employees, and everything else will follow”

Richard Barrett

 

Les mer på  www.worldvaluesday.com, og ha en fin og verdifull dag!

Cape Town, South Africa