Første mulighet til å sertifisere seg i Barretts i Norge 21.-24. november

Verdier får en stadig større plass i samfunnsdebatten i Norge, og også en stadig større fokus i norske bedrifter og organisasjoner i strategi- og organisasjonsutviklingsprosesser. Vi har sett at dialogen rundt verdier ofte blir tendensiøs og  unyansert, og at ledere og ansatte kan slite med å finne mening i, og konkretisere, organisasjonens verdier.  Barretts Cultural Tranformations Tools (www.valuescentre.com) er et verktøy som som støtter ledere og rådgivere i å sette fokus på organisasjonens faktiske/levde verdier, få innsikt i hva som motivere/driver de ansatte og utvikle sin egen lederpraksis til å bli mer ekte og verdidrevet.

Nå har du muligheten til å sertifisere deg i CCT practitioner i Norge. 21.-24 november arrangerer nemlig ViiB og Barretts Values Center CTT practitioner kurs på Grefsenkollen i Oslo. Om du har lyst til å være med, eller kun er nysgjerrig på kurset, ta kontakt med ingunn@viib.no