Lederkurs

Vårt aller første kulturkurs

Om kurset

Innhold

Dette to-dagers kurset passer best deg som enten selv er leder, eller for coacher og konsulenter som jobber innenfor lederutvikling eller HR. På kurset dykker vi enda dypere ned i Barrettmodellen og ser på hvordan den kan brukes som en inngang til å jobbe med egen og andres utvikling.

På dette kurset lærer du å bruke lederutviklingsverktøyene til Barrett, og du får trent deg på å bruke disse til å coachen andre i sin lederutvikling. Kurset gir også en unik mulighet til å reflektere rundt og og utvikle eget lederskap sammen med en gruppe ledere og konsulenter som er interessert i det samme.  Mange velger å ta kulturkurset før de tar dette lederkurset, men du kan gjennomføre kursene i den rekkefølgen du ønsker. 

Etter å ha gjennomført dette kurset vil du har fått en dypere forståelse av sammenhengen mellom verdier, kultur og ledelse, og du vil ha lært hvordan du kan bruke Barrettmodellen i lederutvikling. Du vil lære deg å tolke dataene i lederutviklingsrapportene til Barretts og få øve deg på å lese tilbake resultater til ledere. 

Du vil selv gjennomføre din egen 360-grader kartlegging i forkant av kurset, og denne vil bli brukt som grunnlag for å øving og coaching gjennom disse to dagene. 

Vi vil bruke en rekke ulike metoder slik at du både skal få beste mulig forståelse for Barretts ledermodell og de ulike verktøyene, og få praktisert slik ay du blir trygg på å ta det i bruk når kurset er over. 

Dette kurset legger opp til stor grad av dialog og erfaringsdeling med andre ledere, coacher og konsulenter. Mange opplever at dette en er en av de største verdiene de tar med seg etter å ha deltatt på lederkurset. om

Læringsmål
  • Få  forståelse av hvordan Barrettmodellen kan gi et nytt perspektiv på ledelse 
  • Lære hvordan du kan bruke de ulike ledervektøyene i lederutvikling
  • Gjøre deg trygg på å tolke data fra lederkartleggingene
  • Få en solid tilnærming til hvordan du kan lese tilbake resultater og hjelpe ledere å se hvordan de kan bruke dem i sin utvikling 
  • Oppleve hvilke muligheter verdibasert ledelse gir og hvilken påvirkning det kan gi deg som leder. 
  • Gi deg mulligheten til å øve på å ta mot og gi tilbakemeldinger knyttet til lederkartleggingene
  • Tilgang til en stor database av materiale du kan bruke i ditt arbeid med lederutvikling 
  • Setter deg i kontakt med et globalt nettverk av ledere coacher og konsulenter som er opptatt av personlig- og lederutvikling. 
Etter sertifiseringen

Delta på kurs?

Ta kontakt med Ingunn@viib.no om du er interessert i å delta på kurs. 

Pris: 26 000 NOK

Oslo, Norway