Vi er i full gang training i verdibasert ledelse – Barretts. Neste mulighet er 24.-26 april i Oslo sentrum

ViiB godt i gang Barretts practitioner i Norge. Vi har når sertifisert ca 40 personer i Barretts practitioner fra ulike bedrifter og organisasjoner, og mange av har gått rett i gang med å jobbe med verdier og kulturutvikling rett etter kursene – enten i egen organisasjon , eller hos kunder.

Fra kurset i Oslo i februar.

Sitat fra noen av våre deltakere:

Jeg synes kurset var KJEMPEBRA! Etter kurset har jeg vært i to møter med to store, norske selskaper, og begge har nå fokus på organisasjonsutvikling som del av digital transformasjon, og da med særlig spørsmål om hvordan man jobber konkret med kulturen. Håper jeg kan få jobbe sammen med ViiB på kulturutviklingsprosjekter i fremtiden.
Gir en strukturert metode til å kartlegge hva som motiverer individer, team, avdelinger og organisasjoner på jobb . Et rammeverk for veldig gode diskusjoner – de tingene vi alle vet men som vi ikke snakker om

Har du lyst til å være med, så meld deg på her

Eller send en mail til Ingunn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cape Town, South Africa