World Values Day

Hva er viktig for deg?

 

For andre gang arrangeres World Values Day 19 oktober 2017. Dagen er en anledning til å reflektere over det som er viktig for oss, som privatpersoner og som ledere eller ansatte.

 

I høstens valgkamp ble det tydelig at “verdier” er et ord som gis ulik mening avhengig av politisk ståsted. Debatten fikk også et nasjonalistisk preg som gjorde at det universelt menneskelige knyttet til verdier kom i bakgrunnen. Og det er synd. For verdier dreier seg om noe allmennmenneskelig.

Richard Barrett, grunnleggeren av Barrett Values Center, har brukt verdier som verktøy for å bygge verdibaserte organisasjonskulturer i flere tiår, og definerer verdier som “ the energetic drivers of our aspirations and intentions”,  altså det som gir oss energi og motivasjon til å følge våre drømmer og ambisjoner. Verdier gjør at vi kommer i kontakt med det som virkelig driver oss som menneske. Og når du har den kontakten følger energien med – nesten som en naturlov.  

I år er det organisasjoner og grupper som står i fokus på World Values Day. Vi i ViiB tror at veien til endring og transformasjon går gjennom enkeltmennesker, og hvis man ønsker å bygge en verdibasert organisasjonskultur så er det der arbeidet må starte.

“Focus on the needs of your employees, and everything else will follow”

Richard Barrett

 

Les mer på  www.worldvaluesday.com, og ha en fin og verdifull dag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cape Town, South Africa