Lederutvikling gjennom coaching

Ledere i dag må håndtere en kompleksitet der rett/galt og enten/eller ikke lenger er så nyttige konsepter. Leder har derfor ofte behov for å fri seg fra sine automatiske reaksjoner og tolkninger og innta mange ulike perspektiver for å finne gode løsninger. Denne typen bevissthetsendring krever tid og rom til å stoppe opp og reflektere seg selv og egne reaksjoner, og en vilje til å jobbe med dynamikken i relasjoner til andre. Vårt bidrag ligger i å støtte ledere, team og organisasjoner på denne reisen.

 

For å støtte ledere, team og organisasjoner på veien mot å få mer ut av sitt lederskap, har vi valgt å spesialisere oss på  følgende tjenester:

  • Coaching av individer og team
  • Lederutvikling for individer og team
  • Kulturutvikling i team og organisasjoner
  • Sertifiseringskurs i Barrettmodellen

Disse tjenestene står støtt hver for seg og de spiller godt sammen. Les mer om tjenestene våre under, og ta gjerne  kontakt for å for å bli mer kjent med oss og hva vi kan tilby.

Coaching

Coaching er en samtaleform hvor vi bruker spørsmål og ulike metoder for å hjelpe den som blir coachet til å finne egne svar. Det er åpne samtaler hvor utforsking og undring står sentralt, og hvor utgangspunktet er at vi tror du er naturlig kreativ og selv vet best hva og hvordan endring og personlig vekst ser ut akkurat for deg. Det betyr at det ikke finnes noe som er rett og galt, og at de fleste av oss likevel ønsker å endre noe i eget liv og i lederskapet vårt, og coaching passer veldig godt til dette.

Les mer 

Lederutvikling

For oss handler lederutvikling først og fremst om personlig vekst. Personlig vekst betyr at man utvider og utfordrer egen innsikt, bevissthet og forståelse av omgivelsene, slik at man får nye perspektiver og flere valg for hvordan man vil være som leder. Forskning viser at personlig vekst gjør oss i stand til å håndtere kompleksitet og endringer på en bedre og mer robust måte. Denne form for utvikling og vekst er mindre “teknisk” enn en del andre ting man også har behov for å lære seg og øve på som leder, og dreier seg fundamentalt sett om bevissthet

Les mer

 

kulturutvikling

Alle er etterhvert enige om at kultur er viktig for å lykkes med å nå målene til en virksomhet. Samtidig er det ikke så lett å konkretisere hverken hva kultur er eller hva som skal til for å utvikle den. Kultur er ikke så håndfast, det lever mellom oss, kan ikke så lett observeres og og også stadig i endring. I ViiB jobber vi med ulike metoder for å få satt ord på det usagte og gjøre det abstrakte konkret, slik at organisasjoner og ledere kan få et bedre grep om hvilken kultur de omgir seg med og hva som skal til for å utvikle denne kulturen videre  

Les mer

Ta en titt på det vi holder på med

En titt inn i vår verdenHva sier kundene våre?

Møt ViiB

Ingunn Vagstein

antropolog og coach

Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”

Dette sitatet fra Margaret Mead har alltid vært en inspirasjon for meg, fordi det minner meg på at hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell. Følelsen jeg får når engasjerte mennesker kommer sammen og prøver å få til positiv endring, fyller meg med håp og får meg til å se muligheter. Å kunne bidra til at folk rundt meg tør akkurat det, en noe av det som gir meg mest motivasjon i hverdagen, og de et vel egentlig kjernen i coaching og rådgivning for meg. 

 

Inger Beate Botheim

lederutvikler og coach

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

Dette afrikanske ordspråket resonnerer dypt med alt jeg anser som vesentlig, både i mitt personlige liv og i arbeidet mitt. Lang erfaring i lederstillinger, som konsulent og coach har også gang på gang bekreftet sannheten i dette ordspråket. Jeg blir glad når jeg ser at team og enkeltpersoner finner frem til det som er viktig for deg for dem, får til godt samarbeid og utvider sitt lederskap. Det gjør at ledere og team går mye lengre og får til mer enn de trodde var mulig i utgangspunktet.

 

 

Kontakt

hei@viib.no

+47 98264288/ +47 97650647

org.nr: 89112852


Adresse

Trettebakken 3

0755 OSLO

Oslo, Norway