Velkommen til ViiB

 

– Kan kultur måles?

– Har verdier påvirkning på motivasjon?

– Er verdier relevant for styring?